ÁNTRÉ

13. 5. 2018 14:00

Moderují / Animatrices: Natálie Preslová a Linda Dušková

Hosté / Invités: Tereza Volánková, Vladimír Novák, Joseph Danan, Gwendoline Soublin, Dagmar Mazalová, Jan Bílý

Letošní diskuze se zaměří na dramatické zpracování autentických osobních traumat. Sdílení osobního zážitku versus citové vydírání diváka. Kdy se osobní svědectví stává uměním? Jaká jsou úskalí při používání autentických materiálů ze života samotných autorů? Může psaní pro divadlo sloužit jako terapie? Debaty se zúčastní francouzští autoři, čeští režiséři a specialisté z oboru psychologie.

Cette année, la discussion sera focalisée sur le traitement dramatique des traumatismes personnels authentiques. Partage de l’expérience personnelle versus chantage affectif du spectateur. Quand est-ce qu’un témoignage personnel devient de l’art ? Quels sont les risques d’utilisation du matériel authentique de la vie même des auteurs ? Est-ce que l’écriture dramatique peut servir de thérapie ? Parmi les participants on trouvera des auteurs français, des metteurs en scène tchèques et des spécialistes du domaine de la psychologie.

 

vstup volný / entrée libre