ÁNTRÉ

13. 5. 2018 17:00

Veřejná prezentace výsledků ateliéru, v jehož rámci dramatičtí autoři tvořili v česko-francouzských tandemech. Prezentace je koncipována jako neformální setkání zúčastněných autorů se zájemci z řad veřejnosti.

Présentation publique des résultats de l’atelier dans le cadre duquel les dramaturges ont créé en binôme tchéco-français. La présentation est conçue comme une rencontre non-formelle des auteurs participants avec le public intéressé.

 

vstup volný / entrée libre