DEGUSTACE

10. 5. 2018 19:00

Jedním z letošních hostů festivalu je hudebník franko-anglického původu Joe Cave. Joe se zaměřuje na experimentální hudbu, audiovizuální instalace a folk. V Paříži mimo jiné působí s kapelou Jatsumen.

Zvuková instalace Mixtape se zabývá pocitem izolace v rušném prostředí každodenního života.

Instalace bude přístupná po celou dobu festivalu v prostoru kavárny Studia ALTA.

L’installation sonore est à voir durant tout le festival dans l’espace du café ALTA.

 

This is a MIXTAPE on headphones.

Ceci est un MIXTAPE au casque.

         Woopwoop!

The HIDDEN GOD enchants you.

Le DIEU CACHÉ vous enchante.

            Thanks for the tchoon bruv.

As actions are translated, reactions encrypted.

Les actions traduitent, réactions cryptées.

         Mood musick.

The Outside enters from within.

L’Extérieure entre par l’intérieur.

         zerozerozerozerozerozerozerozero

Do what thou wilt is all that you can do.

Fay ce que vouldras est tout ce que vous pouvez faire.

         Listen to this.

 

vstup volný / entrée libre