DEGUSTACE

28. 5. 2017 17:00

Princip experimentálního projektu nazvaného Korespondence spočívá ve snaze o intuitivní porozumění cizímu jazyku a jeho převedení na scénu v podobě performance. Zúčastní se ho český herec a francouzská herečka a dramatička, kteří spolupracují na dálku, aniž by jeden o druhém cokoli věděli.

Le principe de ce projet expérimental intitulé Korespondence consiste en l’effort de comprendre intuitivement une langue qu’on ne maîtrise pas et en sa traduction sur scène. Un acteur tchèque et une actrice et dramaturge française collaborent en distance sans se connaître.

vstup volný / entrée libre