BANKET

27. 5. 2017 18:00

autor / auteur: Matéi Visniec

překlad / traduction: Jana Bartůňková

režie / mise en scène: Ewa Zembok (Strašnické divadlo X10)

hrají / avec: Anežka Hessová, Jana Kozubková, Lucie Roznětínská, Jiří Kniha, Vojtěch Hrabák, Václav Marhold

Přicházejí z Pákistánu, Afgánistánu, Somálska, ze Sýrie, z Iráku, Lybie, Mali, Alžírska, Maroka, Haiti a dalších míst, na kterých už život nemá budoucnost. Jsou jich miliony. Říká se jim „migranti“ a mají v hlavě jedinou věc: dostat se do Evropy. „Uprchlíci: Evropa v rozkladu“, „Uprchlíci: klinická smrt Evropy“. Takové titulky se na konci února 2016 objevovaly v evropských novinách, které analyzovaly migrační vlnu. Přístup se dost změnil oproti situaci v září 2015, kdy – po utopení Ayalana, pětiletého syrského chlapečka s kurdským původem – tisk oslavoval velkorysé Německo a především paní Angelu Merkelovou za to, že otevřela náruč milionu uprchlíků. Během těch pouhých pěti měsíců Evropa zpanikařila. Politici, ale také široká veřejnost pochopili, že je na světě asi 80 milionů osob, které žijí v oblastech zasažených válkou a mají tím pádem nárok žádat o mezinárodní ochranu, tedy o politický azyl v Evropě. Hranice se začaly uzavírat, symbol ostnatého drátu znovu vyplul z děsivých útrob dějin. Evropa neví, co se s ní děje, neví, co má dělat, a je v pokušení se vzdát vlastních hodnot (volného pohybu osob, některých lidských práv, otevřené společnosti, atp.).

Ils viennent du Pakistan, d’Afghanistan, du Somalie, d’Erythrée, de Syrie, d’Irak, de Lybie, du Mali, d’Algérie, du Maroc, d’Haïti et de beaucoup d’autres endroits où la vie n’est plus compatible avec l’idée d’avenir. Ils sont des millions. Combien de millions ? On ne sait pas. On les appelle „migrants“ et ils ont une seule chose en tête : la volonté d’arriver en Europe. „Réfugiés : l’Europe se désintègre“ ; „Réfugiés : la mort clinique de l’Europe“. C’est avec des titres comme ceux-ci que journal Le Monde, mais aussi toute la presse européenne analysait, à la fin du février 2016, le phénomène du flux migratoire. Grand changement d’attitude si on pense qu’en septembre 2015, suite à la mort, par noyade, en Mer Egée, d’un petit syrien d’origine kurde de 5 ans prénommé Aylan, toute la presse saluait la générosité avec laquelle l’Allemagne et surtout Mme Angela Merkel ouvrait les bras pour accueillir en million de réfugiés… En espace de seulement cinq mois l’Europe a paniqué. Les responsables politiques mais aussi l’opinion publique ont compris que sur la planète il y a environ 80 millions de personnes qui vivent dans des régions en guerre et qui ont le droit, en principe, de demander protection internationale, donc asile politique en Europe. Les frontières ont commencé à se refermer, le symbole du fil de fer barbelé a resurgi des entrailles cauchemardesques de l’histoire. L’Europe ne sait pas ce qui lui arrive, ne sait pas ce qu’elle doit faire, et la tentation est grande de renier ses valeurs (libre circulation, droits de l’homme, société ouverte, etc.) pour arrêter les millions de candidats à l’exil qui sont en route.

Vstupenky / Billets: 160 Kč / 110 Kč

Vstupenky za 50 Kč pro studenty oborů Divadení věda a Translatologie (francouzština), studenty AMU a držitele karty IF Pass. Slevu lze uplatnit pouze na pokladně Studia Alta.