BANKET

26. 5. 2017 20:00

autoři / auteurs: Stéphane Bouquet, François-Xavier Rouyer

překlad / traduction: Linda Dušková

režie / mise en scène: Tereza Říhová (Divadlo Letí)

dramaturgie / dramaturgie: David Košťák

scénografie / décor: Kateřina Hofferová

hrají / avec: Tomáš Kobr, Michal Kern, Agáta Kryštůfková, Milada Vyhnálková

produkce / production: Karolína Macáková, Michala Kášová, Pavla Klouzalová 

Kdo přesně jsme? Na starou otázku nové technologie. Před nějakou dobou zaznamenal trend sebe-měření obrovský úspěch. Vybaven chytrými hodinkami, čipovým náramkem, inteligentním tričkem, každý z nás může být definován seznamem čísel nebo svojí pozicí v rámci určitých souřadnic. Ti, co se s přesvědčením a vytrvalostí měří, nacházejí, jak se zdá, v této počitatelnosti maličkosti, blahodárnou útěchu. Ghost Protocol se věnuje tématu sledování těl, hranic a identit na začátku dvacátého prvního století.

Tento díl je součástí cyklu 8@8 Divadla Letí. Projekt vznikl za podpory Státního fondu kultury ČR a Dozorčí rady DILIA.

Qui sommes-nous ? A très ancienne question, nouvelles technologies. Depuis quelque temps, le mouvement de l’auto-mesure de soi connaît un succès fulgurant. Equipé de montres savantes, de bracelets à puce, de tee-shirts intelligents, chacun de nous peut se résumer à une suite de chiffres ou à une position sur un spectre. Ceux qui se mesurent avec constance et conviction semblent trouver dans cette comptabilité de l’infime un réconfort apaisant. Protocole Fantôme est consacré aux questions de la surveillance des corps, des frontières et des identités en ce début de XXIème siècle. 

Vstupenky / Billets: 160 Kč / 110 Kč

Vstupenky za 50 Kč pro studenty oborů Divadení věda a Translatologie (francouzština), studenty AMU a držitele karty IF Pass. Slevu lze uplatnit pouze na pokladně Studia Alta.