Julien Daillère: Shakespeare a Cervantes (Shakespeare et Cervantes)

Julien Daillère: Shakespeare a Cervantes (první ročník, 2015)

Krátká vtipná úvaha o identitě a sebeklamu.

Překlad: Linda Dušková
Žánr: činohra
Obsazení: 1 žena, 1 muž

(je slyšet bečení)
S: Víte určitě, že je to pes?

C. Samozřejmě, že to je pes. Vím naprosto jistě, že to je pes! Ale on to neví. Trvá na tom, že je jehně.

Shakespeare a Cervantes je krátkou hříčkou, v níž se pod dvěma věhlasnými literáty – kteří zemřeli v témže roce a oba pojila rovněž zkušenost divadelních autorů – skrývají dva zvířecí miláčkové. Několikaminutový příběh odehrávající se na okraji lesíka během venčení psů je vtipnou úvahou o tématu identity a sebeklamu.

Julien Daillère (*1979, Francie)

Dramatik, režisér, herec. Je autorem divadelních her Rudá (2005, pouliční představení v Avignonu, režie Laurent Galindo), Posvátná svatba Betty M. (2008, festival Les Musicals, režie Baptiste Kubich) a krátké skeče François et Françoise (2011). Zároveň se věnuje i psaní scénářů krátkých filmů a videí. Ve videích Bolest nohou (2004), Násilí je monitorováno (2005) a Stěhování identity (2007) se vyrovnává se špatným zacházením s válečnými zajatci v Iráku, s falešnými nadějemi vkládanými do kamerového dozoru a transnárodními identitami. Roku 2006 založil soubor La TraverScène. V rámci festivalu Normandie Impressionniste zrežíroval v roce 2013 představení napříč uměleckými disciplínami Vernonský most, dojmy. Projekt byl součástí uměleckých kurzů pro dětskou i dospělou veřejnost, pravidelně vedených Julienem Daillèrem ve školních zařízeních, v dílnách pro handicapované, zařízeních pro seniory apod. V tomto oboru se rovněž věnuje vzdělávání umělců a kulturních zprostředkovatelů (například v IESA – The Institut d’Etudes Supérieures des Arts v Paříži).

Text byl v Česku poprvé představen jako scénická skica na 1. ročníku festivalu Sněz tu žábu (2015, režie: Linda Dušková)

čtv05bře19:00Julien Daillère: Shakespeare a Cervantes19:00 Sněz tu žábu:Banket