Festival francouzského divadla v Česku Sněz tu žábu – unikátně na streamu!

Šestý ročník festivalu se odehraje ONLINE 14. – 17. května 2020 v přímých přenosech z Divadla NoD. I přes aktuální omezení se můžete těšit na čtyři dny s frankofonní kulturou – živě budeme vysílat čtyři scénické skici poprvé přeložených frankofonních her, rychlokurz francouzštiny, neformální masterclass nebo záznamy francouzských inscenací, které se na festivalu představily v předchozích ročnících.

Myšlenka uspořádat festival francouzského divadla se zrodila v roce 2014 a v březnu 2015 se odehrál první ročník festivalu Sněz tu žábu, který od té doby nabízí v Česku ojedinělou možnost seznámit se s nejzajímavějšími tendencemi v současném frankofonním divadle a zároveň vytváří prostor určený k setkávání a interakcím mezi českou a francouzskou kulturou.

Z jednorázové akce se vyvinula platforma pro kontinuální sbližování české a francouzské kultury. Sněz tu žábu, z. ú., pravidelně zprostředkovává kontakty mezi českými divadly a francouzskými autory, vybírá a doporučuje francouzské hry k překladu, aktivně se účastní diskuzí a konferencí v obou zemích nebo se zapojuje do výběrových komisí textů ve Francii.

Hlavní myšlenkou festivalu Sněz tu žábu a dalších aktivit je budování mostu mezi českým a francouzským (nejen) divadelním prostředím, takže logickým vyústěním bylo založení druhého festivalu přímo v srdci země, s níž intenzivně prohlubujeme vazby – v Paříži.

První festival českého divadla ve Francii Na skok do Prahy si klade za hlavní cíl prezentaci českého divadla a dramatu a jeho zpřístupňování francouzským institucím a profesionálům z oblasti kultury a umění.

Spolupracujeme s významnými kulturními institucemi (v Česku je to především Francouzský institut v Praze, Institut umění – Divadelní ústav, agentura Dilia, FF UK či kancelář Kreativní Evropa, ve Francii kulturní prostor Anis Gras, České centrum v Paříži, agentura SACD, mezinárodní organizace Eurodram, divadlo Théâtre Ouvert, divadlo Théâtre Studio-Vitry nebo město Arcueil) a naše činnost se odráží do konkrétních společných projektů v Česku i ve Francii.

X